پوشش خبرهای حوزه استحفاظی و موضوعات مرتبط شهرستان فرديس

برنامه حركت قطارهاي سريع السير ( مترو)

از كرج به سمت تهران

از تهران به سمت كرج

۵:۵۱

۱۷:۱۵

۶:۱۸

۱۷:۴۰

۶:۳۶

۱۷:۵۸

۶:۵۴

۱۸:۱۵

۷:۱۲

۱۸:۳۳

۷:۳۰

۱۸:۵۰

۷:۴۸

۱۹:۱۰

۸:۰۸

۱۹:۳۰

۸:۲۸

۱۹:۵۰

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 9:25  توسط محمدی   |